[rev_slider front]

Välkommen till Energianalys AB

Vår miljösyn är:

  • Att miljöriktiga och långsiktiga energisystem tas fram och marknadsförs.
  • Att driva egna projekt som främjar en långsiktig resurshushållning.
  • Att miljögranska de produkter och material som vi föreskriver i de projekt som vi medverkar i.
  • Att diskuttera och informera entreprenörer och andra konsulter som ingår i de projekt vi själva ingår i.
  • Att hålla oss informerade och följa de lagar och förordningar, som rör så väl vår egen verksamhet som våra kunders.
  • Att producera våra tjänster med så liten negativ miljöpåverkan som möjligt.
  • Att vår arbetsmiljö skall vara bra och positiv.