Horizont Ackumulationsteknik

Horizont Ackumulationteknik:

Horizont Ackumulationteknik KB
Horizont Ackumulationteknik KB är ett försäljningsföretag med produkter för framförallt till villor, följande:

Värmekomponenter

Ackumulatortankar standard eller kundspecifika
Lämpliga tillbehör
Solvärmeutrustning, solfångare, drivpaket etc.
Vattenkylningar till lokala eldstäder

Ventilationsutrustning

Ventilationsutrustning för fläktförstärkta självdrags system
Takgenomföringar med öppna fläktar
Don med låga tryckfall

VA-utrustning

VA-utrustning för lokala tekniska lösningar
Urinsorterade toalettstolar
Fekalieavskiljande system