Om energianalys

Konsultföretaget Energianalys AB ägs och drivs av Gunnar Lennermo och är framförallt verksamt med uppdrag inom följande områden:

Solvärme

Förstudier med kort tekniksk och ekonomisk redovisning
Genomarbetade tekniksa förslag för traditionella eller nya ideér
Förfrågningsunderlag med utvärdering av anbud
Besiktning, kontinuerlig eller slutbesiktning
Drift och funktionsuppföljning
Teoretiska grundstudier för enskila komponenter eller större system.

Småhus

Hjälp med tekniska förslag för kretslopp anpassade till VVS-system
Projektering av värmesystem baserade på förnybara värmekällor
Projektering av VA-system om kommunal anslutning ej används
Projektering av ventilationssystem för naturlig ventilation
Energibalansräkningar

Utredningar

Värmetekniska utredningar